Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

itatools logo
mesko logo
siemens logo
apogeum logo
wstkatowice logo
hotel galaxy logo
Jfenzi logo
instbud logo
howell estates logo
akademia muzyczna logo
sapsp logo
ikea logo
szczotmet logo
fire
pge logo
drukarniakolejowa logo
tranzit logo
kghm logo
ICT poland logo
japan cars logo
unipro logo
valmetautomotive logo
flint group logo
marmite logo
centrumdruku logo
upkrakow logo
enersys logo
conbelts logo
kmcservices logo
making waves logo
victoria logo
knorr bremse logo
tines logo
skakanka logo
piekus logo
silgan logo
veolia logo
alstar logo
zajazd biesiada logo
sherwin logo
softnet logo
kronospam logo
budimex logo
go karting logo
demel logo
lajkonik logo
polomarket logo
rigips logo
itd lodgo
kolna logo
ruch logo
mpo krakow logo
nzoz logo
wójcik logo
dsm logo
deheus logo
tauron logo
megatel logo
pagum logo
krka logo
altax logo
gsk logo
olpp logo
muzeum narodowe logo
regis logo
klub parkowe wzgorze logo
multifol logo
jsw innowacje logo
kbs logo
holdimex logo
Ide logo
libra logo
bhp center logo
orica logo
P&G logo
bunkiersztuki logo
triumph logo
u jedrusia logo
akar logo
wedel logo
hotel victoria logo
aweco logo
Agroma logo
herz logo
haongeng logo
Adamed logo
amerplast logo
karher logo
tk max logo
alfa laval logo
ik pan logo
sad apelacyjny logo
meble vox logo
mpk krakow logo
imz logo
leonardo logo
sokolow logo
utc logo
polynt logo