Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

P&G logo
japan cars logo
Agroma logo
ruch logo
wstkatowice logo
herz logo
upkrakow logo
hotel victoria logo
bunkiersztuki logo
tk max logo
tines logo
kbs logo
megatel logo
amerplast logo
bhp center logo
itd lodgo
lajkonik logo
wójcik logo
meble vox logo
howell estates logo
zajazd biesiada logo
haongeng logo
kghm logo
nzoz logo
altax logo
veolia logo
kolna logo
sokolow logo
alstar logo
silgan logo
kronospam logo
centrumdruku logo
mpk krakow logo
Jfenzi logo
olpp logo
drukarniakolejowa logo
knorr bremse logo
multifol logo
pge logo
siemens logo
fire
alfa laval logo
regis logo
victoria logo
muzeum narodowe logo
ik pan logo
itatools logo
dsm logo
gsk logo
go karting logo
tranzit logo
kmcservices logo
wedel logo
enersys logo
Ide logo
aweco logo
holdimex logo
piekus logo
pagum logo
orica logo
skakanka logo
Adamed logo
rigips logo
akar logo
valmetautomotive logo
jsw innowacje logo
making waves logo
polomarket logo
instbud logo
karher logo
sad apelacyjny logo
krka logo
apogeum logo
flint group logo
mpo krakow logo
demel logo
marmite logo
conbelts logo
utc logo
mesko logo
imz logo
deheus logo
ICT poland logo
polynt logo
tauron logo
akademia muzyczna logo
sapsp logo
leonardo logo
szczotmet logo
u jedrusia logo
triumph logo
sherwin logo
budimex logo
hotel galaxy logo
ikea logo
klub parkowe wzgorze logo
unipro logo
libra logo
softnet logo