Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

apogeum logo
itatools logo
wstkatowice logo
klub parkowe wzgorze logo
nzoz logo
aweco logo
haongeng logo
rigips logo
instbud logo
polomarket logo
alstar logo
conbelts logo
tauron logo
drukarniakolejowa logo
orica logo
enersys logo
herz logo
polynt logo
valmetautomotive logo
P&G logo
tines logo
bunkiersztuki logo
demel logo
alfa laval logo
pge logo
piekus logo
Ide logo
meble vox logo
flint group logo
holdimex logo
kmcservices logo
hotel victoria logo
knorr bremse logo
szczotmet logo
imz logo
zajazd biesiada logo
u jedrusia logo
howell estates logo
ICT poland logo
mesko logo
Jfenzi logo
softnet logo
Agroma logo
ruch logo
kronospam logo
pagum logo
akar logo
victoria logo
go karting logo
tk max logo
sapsp logo
upkrakow logo
fire
ikea logo
gsk logo
ik pan logo
olpp logo
megatel logo
sherwin logo
skakanka logo
marmite logo
unipro logo
karher logo
hotel galaxy logo
regis logo
japan cars logo
libra logo
amerplast logo
krka logo
wedel logo
muzeum narodowe logo
dsm logo
leonardo logo
bhp center logo
triumph logo
itd lodgo
wójcik logo
budimex logo
kolna logo
Adamed logo
siemens logo
silgan logo
mpo krakow logo
sad apelacyjny logo
akademia muzyczna logo
making waves logo
veolia logo
kbs logo
deheus logo
jsw innowacje logo
sokolow logo
lajkonik logo
multifol logo
tranzit logo
utc logo
altax logo
centrumdruku logo
kghm logo
mpk krakow logo