Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

wójcik logo
sad apelacyjny logo
marmite logo
wedel logo
lajkonik logo
klub parkowe wzgorze logo
itatools logo
pge logo
ik pan logo
amerplast logo
deheus logo
veolia logo
sapsp logo
ruch logo
rigips logo
skakanka logo
krka logo
imz logo
mesko logo
multifol logo
demel logo
olpp logo
gsk logo
libra logo
go karting logo
tranzit logo
howell estates logo
szczotmet logo
japan cars logo
kronospam logo
bhp center logo
akar logo
bunkiersztuki logo
sherwin logo
P&G logo
Ide logo
softnet logo
tk max logo
centrumdruku logo
mpo krakow logo
alfa laval logo
silgan logo
drukarniakolejowa logo
haongeng logo
alstar logo
hotel galaxy logo
tauron logo
Adamed logo
piekus logo
leonardo logo
apogeum logo
knorr bremse logo
muzeum narodowe logo
akademia muzyczna logo
siemens logo
hotel victoria logo
ikea logo
wstkatowice logo
kghm logo
victoria logo
regis logo
kmcservices logo
triumph logo
Jfenzi logo
fire
itd lodgo
herz logo
orica logo
megatel logo
aweco logo
tines logo
pagum logo
polynt logo
making waves logo
conbelts logo
kolna logo
unipro logo
instbud logo
Agroma logo
karher logo
jsw innowacje logo
ICT poland logo
upkrakow logo
sokolow logo
enersys logo
utc logo
meble vox logo
u jedrusia logo
mpk krakow logo
budimex logo
altax logo
dsm logo
polomarket logo
zajazd biesiada logo
flint group logo
valmetautomotive logo
kbs logo
nzoz logo
holdimex logo