Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

karher logo
wstkatowice logo
Ide logo
leonardo logo
jsw innowacje logo
skakanka logo
holdimex logo
mesko logo
deheus logo
upkrakow logo
alstar logo
herz logo
knorr bremse logo
howell estates logo
veolia logo
ikea logo
tk max logo
klub parkowe wzgorze logo
polomarket logo
go karting logo
regis logo
gsk logo
olpp logo
enersys logo
orica logo
akademia muzyczna logo
kronospam logo
rigips logo
bhp center logo
ruch logo
pge logo
sad apelacyjny logo
wójcik logo
sherwin logo
demel logo
kghm logo
marmite logo
unipro logo
kbs logo
pagum logo
haongeng logo
valmetautomotive logo
u jedrusia logo
japan cars logo
P&G logo
ik pan logo
wedel logo
imz logo
sokolow logo
multifol logo
alfa laval logo
megatel logo
krka logo
tines logo
tranzit logo
Jfenzi logo
kolna logo
piekus logo
amerplast logo
ICT poland logo
mpk krakow logo
siemens logo
dsm logo
itatools logo
itd lodgo
flint group logo
libra logo
akar logo
victoria logo
budimex logo
instbud logo
lajkonik logo
kmcservices logo
drukarniakolejowa logo
mpo krakow logo
centrumdruku logo
hotel galaxy logo
meble vox logo
softnet logo
polynt logo
making waves logo
conbelts logo
sapsp logo
Adamed logo
silgan logo
triumph logo
zajazd biesiada logo
nzoz logo
hotel victoria logo
altax logo
muzeum narodowe logo
Agroma logo
aweco logo
apogeum logo
fire
tauron logo
utc logo
szczotmet logo
bunkiersztuki logo
close-link