Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

softnet logo
mpk krakow logo
upkrakow logo
pge logo
akar logo
libra logo
Jfenzi logo
kolna logo
drukarniakolejowa logo
akademia muzyczna logo
sokolow logo
wójcik logo
centrumdruku logo
alfa laval logo
kghm logo
deheus logo
multifol logo
karher logo
piekus logo
gsk logo
mesko logo
unipro logo
P&G logo
ik pan logo
howell estates logo
polomarket logo
flint group logo
tk max logo
valmetautomotive logo
holdimex logo
kbs logo
nzoz logo
making waves logo
haongeng logo
japan cars logo
conbelts logo
apogeum logo
jsw innowacje logo
Adamed logo
kmcservices logo
lajkonik logo
alstar logo
itatools logo
triumph logo
tranzit logo
polynt logo
imz logo
amerplast logo
wedel logo
ICT poland logo
budimex logo
leonardo logo
zajazd biesiada logo
u jedrusia logo
muzeum narodowe logo
hotel galaxy logo
Ide logo
kronospam logo
ruch logo
aweco logo
sapsp logo
meble vox logo
skakanka logo
demel logo
klub parkowe wzgorze logo
krka logo
rigips logo
hotel victoria logo
szczotmet logo
Agroma logo
fire
sherwin logo
instbud logo
enersys logo
itd lodgo
bunkiersztuki logo
ikea logo
sad apelacyjny logo
knorr bremse logo
altax logo
regis logo
victoria logo
tauron logo
orica logo
megatel logo
mpo krakow logo
tines logo
utc logo
wstkatowice logo
bhp center logo
dsm logo
go karting logo
veolia logo
siemens logo
marmite logo
pagum logo
silgan logo
olpp logo
herz logo