Spis aktualnych przepisów i aktów prawnych, stan na 10 wrzesień 2019 r.

Poniższy wykaz zawiera podstawowe akty prawne, na których oparta jest ochrona przeciwpożarowa w Polsce. Odpowiednie opanowanie i biegłość w ich znajomości pozwala prawidłowo realizować zadania projektanta, zarządcy oraz użytkownika obiektu. Warto zaznaczyć iż są to na dzień dzisiejszy aktualne akty prawne. By dotrzeć do ich starszych wersji należy sięgnąć do Internetowego Spisu Aktów Prawnych.

Zapraszamy do spisu przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065. tj. z późn. zm.).

2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719, tj. z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych. (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2117),

5. Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1372 tj. z późn. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 tj. z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 tj. z późn. zm.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853, tj. z późn. zm),

 

kontakt ensafe

Ochrona przeciwpożarowa przepisy. Masz pytania?

Kontakt

Pracowaliśmy dla:

pge logo
mpo krakow logo
silgan logo
tines logo
mesko logo
ruch logo
valmetautomotive logo
haongeng logo
conbelts logo
itd lodgo
alfa laval logo
centrumdruku logo
nzoz logo
libra logo
flint group logo
dsm logo
leonardo logo
multifol logo
wstkatowice logo
sherwin logo
wójcik logo
tk max logo
kbs logo
utc logo
mpk krakow logo
unipro logo
jsw innowacje logo
deheus logo
hotel victoria logo
krka logo
marmite logo
fire
polynt logo
Ide logo
japan cars logo
piekus logo
szczotmet logo
aweco logo
ik pan logo
softnet logo
demel logo
hotel galaxy logo
holdimex logo
knorr bremse logo
kolna logo
triumph logo
budimex logo
apogeum logo
alstar logo
kronospam logo
imz logo
siemens logo
polomarket logo
akademia muzyczna logo
tauron logo
instbud logo
rigips logo
u jedrusia logo
herz logo
drukarniakolejowa logo
ICT poland logo
bunkiersztuki logo
making waves logo
wedel logo
veolia logo
sokolow logo
altax logo
pagum logo
skakanka logo
akar logo
howell estates logo
orica logo
upkrakow logo
kghm logo
karher logo
regis logo
Jfenzi logo
go karting logo
bhp center logo
klub parkowe wzgorze logo
lajkonik logo
victoria logo
sapsp logo
tranzit logo
Adamed logo
meble vox logo
kmcservices logo
itatools logo
amerplast logo
sad apelacyjny logo
zajazd biesiada logo
gsk logo
enersys logo
megatel logo
ikea logo
P&G logo
olpp logo
muzeum narodowe logo
Agroma logo