Projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne, a oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe

awaryje oświetlenie

Zgodnie z normą PN-EN 1838, oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

1.Oświetlenie ewakuacyjne to oświetlenie:

– drogi ewakuacyjnej

– strefy otwartej

– strefy wysokiego ryzyka

2. Oświetlenie zapasowe

Ogólnie rzecz biorąc oświetlenie awaryjne to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Co więcej warto zaznaczyć, że oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia awaryjnego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego.

Jakie budynki powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne?

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

  • będących widowniami w kinach, teatrach, filharmoniach i innych podobnych obiektach,
  • audytoriach, czytelniach, obiektach rozrywkowych i sportowych, gdzie przewiduje się przebywanie więcej niż 200 osób,
  • sal wystawowych w muzeach,
  • garaży, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym i posiadają powierzchnię netto większą niż 1000 m2,
  • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych o powierzchniach netto ponad 2000 m2.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia należy instalować w:

  • kinach, teatrach, filharmoniach, salach widowiskowych,
  • obszarach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, np. w szpitalach,
  •  budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego zaliczanych do kategorii wysokości wysokich i wysokościowych.

Projektowana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi być zgodna z normami obowiązującymi w naszym kraju. Z pewnością istotne jest również aby w projekcie zawrzeć rysunki pozwalające rozpoznać rodzaj zastosowanych opraw i elementów systemu. Każdy projekt oświetlenia uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

kontakt ensafe

Oświetlenie awaryjne. Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne – przeglądy

Tak jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe tak instalacje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego podlegają przeglądom zgodnym z normą PN-EN 50172:2005. Ponad to EnSafe oferuję nie tylko montaż ale również serwis i przeglądy oświetlenia awaryjnego. Przegląd dokonywany jest co najmniej raz w roku i obejmuje czynności przewidziane dla testu miesięcznego oraz sprawdzenie minimalnego wymaganego czasu przez jaki oświetlenie musi działać podczas zaniku zasilania. Dodatkowo potwierdzeniem przeglądu wykonanego przez pracowników EnSafe jest odpowiednia dokumentacja.

Pozostałe systemy i instalacje przeciwpożarowe:

przegląd ppoż

Przegląd pozostałych urządzeń przeciwpożarowych

Przegląd pozostałych urządzeń przeciwpożarowych. Przeglądy urządzeń ppoż. innych niż gaśnice i hydranty. Mówiąc o urządzeniach przeciwpożarowych każdy intuicyjnie myśli o...

czytaj więcej
ćwiczenia ewakuacyjne

Próbna ewakuacja – organizacja i nadzór

Próbna ewakuacja. Od 2003 r zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w §...

czytaj więcej
systemy wyciągowe

Wentylacja awaryjna, systemy wyciągowe

Systemy wyciągowe, wentylacja awaryjna. Wentylacja awaryjna pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Dlaczego wentylacja awaryjna i system wyciągowy jest tak ważny? Zacznijmy od...

czytaj więcej

Pracowaliśmy dla:

alfa laval logo
alstar logo
drukarniakolejowa logo
upkrakow logo
polomarket logo
amerplast logo
haongeng logo
unipro logo
gsk logo
ruch logo
kmcservices logo
making waves logo
kbs logo
pagum logo
mpk krakow logo
fire
rigips logo
polynt logo
itatools logo
centrumdruku logo
meble vox logo
budimex logo
sapsp logo
deheus logo
megatel logo
japan cars logo
sherwin logo
sokolow logo
kronospam logo
sad apelacyjny logo
multifol logo
aweco logo
conbelts logo
zajazd biesiada logo
akar logo
apogeum logo
itd lodgo
knorr bremse logo
utc logo
tranzit logo
piekus logo
Ide logo
kghm logo
lajkonik logo
regis logo
szczotmet logo
jsw innowacje logo
bunkiersztuki logo
tines logo
valmetautomotive logo
hotel galaxy logo
akademia muzyczna logo
altax logo
pge logo
P&G logo
krka logo
veolia logo
instbud logo
ICT poland logo
orica logo
wstkatowice logo
tauron logo
wójcik logo
silgan logo
bhp center logo
muzeum narodowe logo
siemens logo
go karting logo
Adamed logo
herz logo
libra logo
Jfenzi logo
mesko logo
u jedrusia logo
mpo krakow logo
victoria logo
howell estates logo
ik pan logo
softnet logo
karher logo
kolna logo
hotel victoria logo
holdimex logo
wedel logo
tk max logo
flint group logo
skakanka logo
marmite logo
olpp logo
imz logo
dsm logo
klub parkowe wzgorze logo
ikea logo
triumph logo
leonardo logo
Agroma logo
nzoz logo
enersys logo
demel logo