Projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne, a oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe

awaryje oświetlenie

Zgodnie z normą PN-EN 1838, oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

1.Oświetlenie ewakuacyjne to oświetlenie:

– drogi ewakuacyjnej

– strefy otwartej

– strefy wysokiego ryzyka

2. Oświetlenie zapasowe

Ogólnie rzecz biorąc oświetlenie awaryjne to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Co więcej warto zaznaczyć, że oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia awaryjnego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego.

Jakie budynki powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne?

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

  • będących widowniami w kinach, teatrach, filharmoniach i innych podobnych obiektach,
  • audytoriach, czytelniach, obiektach rozrywkowych i sportowych, gdzie przewiduje się przebywanie więcej niż 200 osób,
  • sal wystawowych w muzeach,
  • garaży, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym i posiadają powierzchnię netto większą niż 1000 m2,
  • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych o powierzchniach netto ponad 2000 m2.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia należy instalować w:

  • kinach, teatrach, filharmoniach, salach widowiskowych,
  • obszarach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, np. w szpitalach,
  •  budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego zaliczanych do kategorii wysokości wysokich i wysokościowych.

Projektowana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi być zgodna z normami obowiązującymi w naszym kraju. Z pewnością istotne jest również aby w projekcie zawrzeć rysunki pozwalające rozpoznać rodzaj zastosowanych opraw i elementów systemu. Każdy projekt oświetlenia uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

kontakt ensafe

Oświetlenie awaryjne. Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne – przeglądy

Tak jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe tak instalacje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego podlegają przeglądom zgodnym z normą PN-EN 50172:2005. Ponad to EnSafe oferuję nie tylko montaż ale również serwis i przeglądy oświetlenia awaryjnego. Przegląd dokonywany jest co najmniej raz w roku i obejmuje czynności przewidziane dla testu miesięcznego oraz sprawdzenie minimalnego wymaganego czasu przez jaki oświetlenie musi działać podczas zaniku zasilania. Dodatkowo potwierdzeniem przeglądu wykonanego przez pracowników EnSafe jest odpowiednia dokumentacja.

Pozostałe systemy i instalacje przeciwpożarowe:

akumulatornia

Akumulatornia, stanowisko ładowania baterii

Bezpieczna akumulatornia Stacja ładowania, a potencjalne niebezpieczeństwo Akumulatornia czyli pomieszczenia lub miejsca wyznaczone w których prowadzony jest proces ładowania akumulatorów...

czytaj więcej
wózek banner

Urządzenia Gaśnicze Miejscowe – silniki pojazdów przemysłowych

Urządzenia Gaśnicze Miejscowe – silniki pojazdów przemysłowych Co to są Urządzenia Gaśnicze Miejscowe? Urządzenia Gaśnicze Miejscowe to urządzenia które instalowane...

czytaj więcej
urządzenia gaśnicze

Stałe Urządzenia Gaśnicze Gazowe

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe    

czytaj więcej

Pracowaliśmy dla:

sapsp logo
sokolow logo
akar logo
silgan logo
fire
klub parkowe wzgorze logo
kmcservices logo
akademia muzyczna logo
demel logo
mesko logo
szczotmet logo
skakanka logo
dsm logo
orica logo
kolna logo
deheus logo
marmite logo
kronospam logo
ikea logo
kghm logo
lajkonik logo
u jedrusia logo
japan cars logo
ruch logo
holdimex logo
utc logo
flint group logo
tauron logo
krka logo
itd lodgo
olpp logo
polomarket logo
leonardo logo
knorr bremse logo
alfa laval logo
muzeum narodowe logo
upkrakow logo
multifol logo
piekus logo
wstkatowice logo
budimex logo
go karting logo
Agroma logo
apogeum logo
making waves logo
centrumdruku logo
Adamed logo
pagum logo
karher logo
sherwin logo
libra logo
alstar logo
itatools logo
softnet logo
jsw innowacje logo
mpo krakow logo
victoria logo
triumph logo
meble vox logo
nzoz logo
tranzit logo
Ide logo
bhp center logo
imz logo
sad apelacyjny logo
hotel victoria logo
conbelts logo
aweco logo
enersys logo
siemens logo
drukarniakolejowa logo
instbud logo
zajazd biesiada logo
bunkiersztuki logo
amerplast logo
wójcik logo
regis logo
tk max logo
megatel logo
howell estates logo
kbs logo
unipro logo
ik pan logo
pge logo
rigips logo
valmetautomotive logo
hotel galaxy logo
polynt logo
altax logo
tines logo
haongeng logo
veolia logo
Jfenzi logo
wedel logo
herz logo
gsk logo
P&G logo
ICT poland logo
mpk krakow logo