Projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne, a oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe

awaryje oświetlenie

Zgodnie z normą PN-EN 1838, oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

1.Oświetlenie ewakuacyjne to oświetlenie:

– drogi ewakuacyjnej

– strefy otwartej

– strefy wysokiego ryzyka

2. Oświetlenie zapasowe

Ogólnie rzecz biorąc oświetlenie awaryjne to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Co więcej warto zaznaczyć, że oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia awaryjnego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego.

Jakie budynki powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne?

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

  • będących widowniami w kinach, teatrach, filharmoniach i innych podobnych obiektach,
  • audytoriach, czytelniach, obiektach rozrywkowych i sportowych, gdzie przewiduje się przebywanie więcej niż 200 osób,
  • sal wystawowych w muzeach,
  • garaży, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym i posiadają powierzchnię netto większą niż 1000 m2,
  • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych o powierzchniach netto ponad 2000 m2.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia należy instalować w:

  • kinach, teatrach, filharmoniach, salach widowiskowych,
  • obszarach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, np. w szpitalach,
  •  budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego zaliczanych do kategorii wysokości wysokich i wysokościowych.

Projektowana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi być zgodna z normami obowiązującymi w naszym kraju. Z pewnością istotne jest również aby w projekcie zawrzeć rysunki pozwalające rozpoznać rodzaj zastosowanych opraw i elementów systemu. Każdy projekt oświetlenia uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

kontakt ensafe

Oświetlenie awaryjne. Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne – przeglądy

Tak jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe tak instalacje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego podlegają przeglądom zgodnym z normą PN-EN 50172:2005. Ponad to EnSafe oferuję nie tylko montaż ale również serwis i przeglądy oświetlenia awaryjnego. Przegląd dokonywany jest co najmniej raz w roku i obejmuje czynności przewidziane dla testu miesięcznego oraz sprawdzenie minimalnego wymaganego czasu przez jaki oświetlenie musi działać podczas zaniku zasilania. Dodatkowo potwierdzeniem przeglądu wykonanego przez pracowników EnSafe jest odpowiednia dokumentacja.

Pozostałe systemy i instalacje przeciwpożarowe:

legalizacja gaśnic

Przeglądy i legalizacja gaśnic, hydrantów

Przeglądy i legalizacja gaśnic, hydrantów. Wszystkie znane nam budynki takie jak: -użyteczności publicznej, -produkcyjne, magazynowe, -inwentarskie, -place składowe muszą być...

czytaj więcej
szkolenie ppoż

Praktyczne szkolenie z użycia gaśnic i hydrantów

Szkolenie ppoż. Jak ważna jest świadomość niebezpieczeństwa związanego z powstaniem pożaru w miejscu pracy możemy się przekonać każdego dnia. Często...

czytaj więcej
wózek banner

Urządzenia Gaśnicze Miejscowe – silniki pojazdów przemysłowych

Urządzenia Gaśnicze Miejscowe – silniki pojazdów przemysłowych Co to są Urządzenia Gaśnicze Miejscowe? Urządzenia Gaśnicze Miejscowe to urządzenia które instalowane...

czytaj więcej

Pracowaliśmy dla:

alstar logo
hotel galaxy logo
knorr bremse logo
akademia muzyczna logo
klub parkowe wzgorze logo
szczotmet logo
sokolow logo
utc logo
howell estates logo
ikea logo
zajazd biesiada logo
go karting logo
muzeum narodowe logo
kghm logo
itd lodgo
wedel logo
imz logo
flint group logo
ICT poland logo
apogeum logo
mpo krakow logo
akar logo
conbelts logo
olpp logo
haongeng logo
kolna logo
P&G logo
silgan logo
instbud logo
making waves logo
bhp center logo
wstkatowice logo
tranzit logo
Jfenzi logo
budimex logo
tauron logo
pge logo
victoria logo
Agroma logo
pagum logo
tines logo
Adamed logo
multifol logo
itatools logo
polomarket logo
gsk logo
hotel victoria logo
kbs logo
karher logo
drukarniakolejowa logo
japan cars logo
softnet logo
polynt logo
ruch logo
dsm logo
rigips logo
sad apelacyjny logo
holdimex logo
jsw innowacje logo
altax logo
centrumdruku logo
u jedrusia logo
kmcservices logo
aweco logo
siemens logo
Ide logo
mpk krakow logo
ik pan logo
bunkiersztuki logo
leonardo logo
fire
unipro logo
lajkonik logo
amerplast logo
megatel logo
valmetautomotive logo
wójcik logo
herz logo
kronospam logo
enersys logo
libra logo
piekus logo
triumph logo
krka logo
meble vox logo
upkrakow logo
skakanka logo
orica logo
regis logo
sherwin logo
marmite logo
mesko logo
veolia logo
deheus logo
sapsp logo
alfa laval logo
demel logo
tk max logo
nzoz logo