Projektowanie oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne, a oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe

awaryje oświetlenie

Zgodnie z normą PN-EN 1838, oświetlenie awaryjne jest ogólnym określeniem kilku specyficznych odmian oświetlenia:

1.Oświetlenie ewakuacyjne to oświetlenie:

– drogi ewakuacyjnej

– strefy otwartej

– strefy wysokiego ryzyka

2. Oświetlenie zapasowe

Ogólnie rzecz biorąc oświetlenie awaryjne to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Co więcej warto zaznaczyć, że oświetlenie ewakuacyjne nie zastępuje oświetlenia awaryjnego. Jego podstawowym zadaniem jest oświetlenie drogi dla szybkiego i bezpiecznego wyjścia z budynku w czasie awarii oświetlenia podstawowego.

Jakie budynki powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne?

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

  • będących widowniami w kinach, teatrach, filharmoniach i innych podobnych obiektach,
  • audytoriach, czytelniach, obiektach rozrywkowych i sportowych, gdzie przewiduje się przebywanie więcej niż 200 osób,
  • sal wystawowych w muzeach,
  • garaży, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym i posiadają powierzchnię netto większą niż 1000 m2,
  • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych o powierzchniach netto ponad 2000 m2.

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia należy instalować w:

  • kinach, teatrach, filharmoniach, salach widowiskowych,
  • obszarach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • obiektach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, np. w szpitalach,
  •  budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego zaliczanych do kategorii wysokości wysokich i wysokościowych.

Projektowana instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi być zgodna z normami obowiązującymi w naszym kraju. Z pewnością istotne jest również aby w projekcie zawrzeć rysunki pozwalające rozpoznać rodzaj zastosowanych opraw i elementów systemu. Każdy projekt oświetlenia uzgadniamy z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

kontakt ensafe

Oświetlenie awaryjne. Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Oświetlenie awaryjne i oświetlenie ewakuacyjne – przeglądy

Tak jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe tak instalacje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego podlegają przeglądom zgodnym z normą PN-EN 50172:2005. Ponad to EnSafe oferuję nie tylko montaż ale również serwis i przeglądy oświetlenia awaryjnego. Przegląd dokonywany jest co najmniej raz w roku i obejmuje czynności przewidziane dla testu miesięcznego oraz sprawdzenie minimalnego wymaganego czasu przez jaki oświetlenie musi działać podczas zaniku zasilania. Dodatkowo potwierdzeniem przeglądu wykonanego przez pracowników EnSafe jest odpowiednia dokumentacja.

Pozostałe systemy i instalacje przeciwpożarowe:

akumulatornia

Akumulatornia, stanowisko ładowania baterii

Bezpieczna akumulatornia Stacja ładowania, a potencjalne niebezpieczeństwo Akumulatornia czyli pomieszczenia lub miejsca wyznaczone w których prowadzony jest proces ładowania akumulatorów...

czytaj więcej
banner

Urządzenia Gaśnicze Miejscowe

Urządzenia Gaśnicze Miejscowe Co to są Urządzenia Gaśnicze Miejscowe? Urządzenia Gaśnicze Miejscowe to urządzenia które instalowane są bezpośrednio wewnątrz sprzętu...

czytaj więcej
bezpieczeństwo pożarowe

Bezpieczeństwo pożarowe – nadzór nad obiektem

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Bardzo często usłyszeć można o pożarach w obiektach produkcyjnych, fabrykach, obiektach użyteczności publicznej. Ilekroć zastanawiamy się nad...

czytaj więcej

Pracowaliśmy dla:

leonardo logo
wstkatowice logo
wedel logo
triumph logo
siemens logo
szczotmet logo
u jedrusia logo
multifol logo
Agroma logo
kronospam logo
apogeum logo
sherwin logo
flint group logo
drukarniakolejowa logo
japan cars logo
dsm logo
tines logo
megatel logo
tauron logo
sapsp logo
itd lodgo
demel logo
bunkiersztuki logo
mpo krakow logo
itatools logo
softnet logo
aweco logo
polynt logo
making waves logo
jsw innowacje logo
wójcik logo
instbud logo
valmetautomotive logo
ruch logo
kolna logo
go karting logo
altax logo
polomarket logo
skakanka logo
mesko logo
ikea logo
karher logo
howell estates logo
knorr bremse logo
victoria logo
mpk krakow logo
veolia logo
sad apelacyjny logo
gsk logo
conbelts logo
budimex logo
silgan logo
alfa laval logo
bhp center logo
fire
marmite logo
klub parkowe wzgorze logo
holdimex logo
regis logo
orica logo
alstar logo
kmcservices logo
lajkonik logo
Ide logo
pagum logo
centrumdruku logo
utc logo
rigips logo
kghm logo
haongeng logo
herz logo
tranzit logo
meble vox logo
enersys logo
Adamed logo
sokolow logo
pge logo
libra logo
hotel galaxy logo
kbs logo
imz logo
amerplast logo
akar logo
Jfenzi logo
nzoz logo
ik pan logo
ICT poland logo
hotel victoria logo
piekus logo
unipro logo
muzeum narodowe logo
zajazd biesiada logo
upkrakow logo
tk max logo
akademia muzyczna logo
P&G logo
olpp logo
krka logo
deheus logo