Bezpieczeństwo pożarowe obiektu – wymagania prawne.

Przyglądając się zapisom obowiązującej Ustawie o ochronie przeciwpożarowej możemy doszukać się odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie. Zgodnie z zapisami ustawowo zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) jest właściciel, zarządca bądź użytkownik obiektu, w zależności od sporządzonej umowy cywilno – prawnej.

Jak widać do przedmiotowych obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika zgodnie z art 4. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej  należy m.in.:

-przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych

-wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienie ich niezbędnej konserwacji,

-zapewnienie użytkownikom możliwości ewakuacji z obiektu,

-przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej oraz zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia przeciwpożarowe).

Na tym etapie wiemy jakie obowiązki spoczywają na osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pożarowe obiektu oraz kto nią jest. Dodatkowo ważnym aspektem poruszanym w zapisach ustawy jest to, kto może wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Temat ten zostanie poruszony w kolejnym akapicie.

 

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pomoc specjalistów EnSafe.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w wyżej cyt. akcie prawnym mogą realizować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikację. Dodatkowo osoby takie powinny posiadać wiedzę niezbędną do fachowego i rzetelnego spełniania powierzonych im obowiązków. Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom EnSafe w swojej ofercie proponuje outsourcing w zakresie realizacji ustawowo przewidzianych obowiązków. Z ramienia EnSafe zadania te realizują inżynierowie, specjaliści w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do kompetentnego wykonywania powierzonych zadań. Ponadto nadzór merytoryczny nad pracą zespołu sprawuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dodatkowo realizując zadania wykraczające poza zakres kompetencji inżynierów pożarnictwa i bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Przydatne linki:

system sygnalizacji pożaru wymagania

 

Link do tekstu ujednoliconego Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24sierpnia 1991r.:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910810351/U/D19910351Lj.pdf

kontakt ensafe

Bezpieczeństwo pożarowe obiektu. Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Pozostałe systemy i instalacje przeciwpożarowe:

system sygnalizacji pożaru

System Sygnalizacji Pożarowej

System Sygnalizacji Pożaru Zajmujemy się montażem systemów sygnalizacji pożaru – zarówno w wersji profesjonalnej jak i też systemów alarmowych, rozszerzonych...

czytaj więcej
ćwiczenia ewakuacyjne

Próbna ewakuacja – organizacja i nadzór

Próbna ewakuacja. Od 2003 r zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w §...

czytaj więcej
urządzenia gaśnicze

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe    

czytaj więcej

Pracowaliśmy dla:

marmite logo
akar logo
wedel logo
polynt logo
conbelts logo
wstkatowice logo
klub parkowe wzgorze logo
unipro logo
holdimex logo
megatel logo
amerplast logo
softnet logo
sad apelacyjny logo
zajazd biesiada logo
valmetautomotive logo
leonardo logo
bunkiersztuki logo
mesko logo
deheus logo
libra logo
piekus logo
flint group logo
siemens logo
triumph logo
muzeum narodowe logo
krka logo
hotel galaxy logo
utc logo
knorr bremse logo
sapsp logo
kmcservices logo
enersys logo
japan cars logo
upkrakow logo
ikea logo
instbud logo
u jedrusia logo
Adamed logo
kbs logo
gsk logo
mpo krakow logo
kronospam logo
regis logo
szczotmet logo
howell estates logo
making waves logo
P&G logo
aweco logo
tines logo
karher logo
ruch logo
alfa laval logo
itd lodgo
sherwin logo
bhp center logo
ICT poland logo
kghm logo
nzoz logo
Ide logo
tranzit logo
orica logo
mpk krakow logo
akademia muzyczna logo
sokolow logo
alstar logo
rigips logo
herz logo
skakanka logo
itatools logo
olpp logo
dsm logo
victoria logo
pagum logo
Jfenzi logo
imz logo
multifol logo
pge logo
centrumdruku logo
wójcik logo
lajkonik logo
apogeum logo
fire
ik pan logo
kolna logo
veolia logo
Agroma logo
tk max logo
silgan logo
demel logo
polomarket logo
haongeng logo
hotel victoria logo
budimex logo
go karting logo
drukarniakolejowa logo
meble vox logo
tauron logo
altax logo
jsw innowacje logo